آدرس:

کرمان_پارک مطهری ضلع جنوبی بعد از داروخانه شیروانی مجتمع سعید طبقه فوقانی بیمه آسیا

تلفکس: 03432529069
واحد فروش: 03432516900
واحد پشتیبانی: 09133974599
تعمیرات: 09903251603