توضیحات

اگر در طول زمان کار شارژ دستگاه بی سیم شما تمام می شود این محصول می تواند نیاز شما را جهت شارژ کارتخوان بیسیم خود بصورت سیار و بی سیم را فراهم کند ،این تبدیل جهت شارژ دستگاه کارتخوان بی سیم Pax s90 توسط پاوربانک یا شارژر همراه می باشد . به طوری که با اتصال یک سر کابل به پاوربانک و سر دیگر آن به کارتخوان میتوان دستگاه خود را شارژ و حتی در صورت نداشتن باتری آن را روشن نمایید .